Мовна підготовка

 

Мовна підготовка


Маючи ґрунтовні знання та багаторічний досвід у галузі викладання авіаційної англійської мови, фахівці Навчально-сертифікаційного центру постійно впроваджують ефективні методики в процес англомовної підготовки та тестування авіаційного персоналу відповідно до вимог ICAO та Євроконтролю.

Процес вивчення та викладання авіаційної англійської мови, безумовно, є багатогранним питанням, оскільки не існує єдиного універсального підходу, що здатний задовольнити навчальні потреби усіх слухачів на однаковому рівні. Зважаючи на це, усі чинні програми підготовки, розроблені фахівцями Навчально-сертифікаційного центру, відповідають загальним фундаментальним принципам організації англомовної підготовки, основним з яких є принцип індивідуалізації навчання.

У своїй роботі фахівці Навчально-сертифікаційного центру керуються такими принципами:

  • Англомовна підготовка, яка здійснюється на основі комунікативного методу та методу занурення в англомовне середовище з метою забезпечення індивідуальних навчальних та професійних потреб слухачів;
  • Науково-методичний супровід, що є ефективним інструментом для контролю відповідності змісту програм інноваційним тенденціям і передовому досвіду в галузі викладання та оцінювання авіаційної англійської мови;
  • Контроль якості, що передбачає проведення тестувань на різних етапах підготовки для визначення індивідуального прогресу в процесі розвитку англомовних комунікативних навичок з метою подальшого вдосконалення програм підготовки. Досягнення кожного слухача заносяться до індивідуального банку даних фахівця «ATCO e-portfolio».

Проходження дистанційних курсів за фахом, розроблених Британською Радою в Україні


Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників – це цілеспрямоване безперервне удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних для реалізації завдань, які сприяють підвищенню якості навчальної, методичної, наукової та інноваційної діяльності НСЦ Украероруху.
Працівники відділу мовної підготовки постійно підтримують та підвищують свій професійний рівень, працюють над удосконаленням спеціальних знань та практичного досвіду, розширюючи кордони викладацьких горизонтів та прагнучи бути досконалими у знаннях теорії та практики англійської мови.
Підтвердженням цьому є проходження та завершення всіма працівниками відділу чергових курсів за фахом, розроблених Британською Радою, а саме:

  • Understanding Language: Learning and Teaching (4 weeks)
  • Teaching for Success: Lessons and Teaching (4 weeks)
  • Exploring the World of English Language Teaching (6 weeks)

Види підготовки


Навчально-сертифікаційний центр організовує та здійснює:

  • Підготовку для підтримання/відновлення та підвищення рівня володіння англійською мовою, що використовується для ведення радіотелефонного зв’язку;
  • Підготовку фахівців ОПР до проходження офіційного оцінювання на підтвердження рівня володіння англійською мовою, що використовується для ведення радіотелефонного зв’язку, за рейтинговою шкалою ICAO;
  • Підготовку до тестування працівників Украероруху та його проведення з метою визначення рівня володіння англійською мовою за шкалою Украероруху;
  • Тестування кандидатів на працевлаштування за шкалою Украероруху.

 

eng

 

Програми підготовки розроблені відповідно до вимог Європейської організації з безпеки аеронавігації Eurocontrol (див. Каталог програм підготовки ).